Προβολή όλων των 24 αποτελεσμάτων

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 2800 RPM 0.5 HP

93,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ORCA ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 2800 RPM 2HP

195,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ORCA ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 1400 RPM 0.5 HP

108,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ORCA ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 1400 RPM 0.5 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

120,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 1400 RPM 0.75 HP

139,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ORCA ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 1400 RPM 0.75 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

142,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 1400 RPM 1 HP

151,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ORCA ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 1400 RPM 1 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

157,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 1400 RPM 1.5 HP

186,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ORCA ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 1400 RPM 1.5 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

192,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 1400 RPM 2 HP

221,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ORCA ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 1400 RPM 2 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

226,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 1400 RPM 3 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

253,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 1400 RPM 5.5 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

396,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 2800 RPM 0.5 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

98,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 2800 RPM 0.75 HP

102,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ORCA ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 2800 RPM 0.75 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

107,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 2800 RPM 1 HP

137,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ORCA PUMPS ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 2800 RPM 1 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

136,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 2800 RPM 1.5 HP

146,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ORCA PUMPS ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 2800 RPM 1.5 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

148,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 2800 RPM 2 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

183,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 2800 RPM 3 HP

203,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ORCA PUMPS ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ( MOTER )ORCA 220 VOLT 2800 RPM 3 HP ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

206,00 
ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΡΟΠΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ κ.λ.π ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΧΑΛΚΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ